رله و محصولات تابلویی و میکس ماژول

UI108 – Universal Interface

ABB-tacteo KNX

کابل های رنگی
فلاشینگ در جعبه های سوئیچ نصب شده است.
۸ کانال ورودی با هر توابع زیر:
سوئیچینگ
کاهنده
کنترل پرده
ارزش و اولویت
کنترل صحنه
شمارنده پالس

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.