کلید هوشمند ترموستاتیک برای ساختمان های هوشمندو برای کنترل روشنایی و سرمایش گرمایش.خانه هوشمند اصفهان

Room controler

۶۱۲۹/۰۱

کاید هوشمند سری Room Control :
این کلید ها در دو نوع ۴پل و ۸ پل ساده و ترموستاتیک میباشند..
با استفاده از ترموستات موجود در کلید سیستم مدیریت سرمابش و کرمایش در اختبار ماربر قرار داده میشود.
با استفاده از این کلید میتوان کلیه ی تجهیزات خانه هوشمند را کنترل نمود.
ترموستات این کلید سیستم سرمایش و گرمایش را بسیار هوشمندانه کنترل و مصرف انرژی شمارا بهینه می نماید.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.