رله ترکیبی و محصولات تابلویی

RCU2018 Room Control Unit

RCU2018 Room Control Unit

مشخصات عمومی:
واحد کنترل اتاق پوشش می دهد
سوئیچ نور
AC / DC کنترل کور
کنترل پنکه
کنترل فن کویل (سوپاپ ۲ و ۳ نقطه ای)
ورودی خشک
EN 60669 با توابع زیر:
راه پله
منطق خارجي
منطق داخلی
اولویت
آستانه
ساعت عملیاتی
رفت و برگشت
۱۸ توابع ورودی مستقل:
ورودی سوئیچ / فشار دکمه
کنترل دمیتری
کنترل شاتر / پرده
انتقال ارزش
کنترل صحنه
شمارنده برای شمارش پالس

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.