کلید هوشمند غیر ترموستاتیک

KNX sensors

۶۱۲۹/۰۱

از مهمترین ابزارهای کنترل سیستم هوشمند کلید ها هستند.
کلید های هوشمند غیر ترموستاتیک ABB در دو تیپ ۴ پل و ۸ پل موجود می باشند.
این کلید قابلیت کنترل تمامی عملکرد ها در سیستم KNX را دارد.
از مزیت های جالب این کلید تغییر رنگ LEDها برای عملکرد های مختلف می باشد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.