رله ترکیبی و محصولات تابلوییو تابلو برق

MIO1616

MIO1616 – Multi Input/Output

مشخصات عمومی
۱۶ کانال ورودی باینری با توابع زیر:
ورودی سوئیچ / فشار دکمه
کنترل دمیتری
کنترل شاتر / پرده
ارزش – کنترل صحنه
شمارنده برای شمارش پالس

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.