شرح خدمات

۱- فروش:
تهيه جداول طراحی ، سيم كشی و ليست I/O جهت سيستم کنترل هوشمند ساختمان ، مشاعات و موتورخانه و ارائه به منظور اخذ تاييد كارفرما
ارائه نقشه های جانمایی تجهيزات
نهایی كردن ليست تجهيزات كنترلی پس از تاييد كارفرما جهت سفارش
۲- فنی و برنامه نویسی:
كنترل گزارشات فنی كارگاهی
آموزش كاربر و نيروهای مسئول نگهداری پروژه
طراحي جدول تابلوهای كنترلی
طراحیجداول ترمينال بندی و سرخط های تحت كنترل
برنامه ريزی سيستم كنترل هوشمند ساختمان با نرم افزار های مربوطه
راه اندازی نهایی پروژه
۳- نظارت :
توجيه فنی پرسنل پيمانکار برق و کارفرما جهت اجرای كابل كشی و لوله گذاری
نظارت بر عمليات كابل كشی و لوله گذاری
نظارت بر ليبل گذاری سرخط های كنترلی در محيط بر اساس نقشه های تاييد شده
نظارت فنی بر ساخت تابلوهای كنترل
نظارت بر عمليات نصب و ترمينال بندی تابلوها
نظارت برنصب ماژول های كنترلی ساختمان مانند كليدهای هوشمند ، حسگرهای حضور و تردد ، کنترلرهای دما ، فشار و…
تهيه گزارشات كارگاهی

نحوه ارائه خدمات
الف) ارائه سیستم های خانه هوشمند و یا به عبارت جامع تر ساختمان هوشمند جهت کنترل مرکزی و یکپارچه سازی سیستم های :
کنترل هوشمند روشنایی
کنترل هوشمند گرمایش و سرمایش
توزیع و کنترل هوشمند صوت
کنترل پرده هاي برقي
کنترل امنیت تردد توسط کنترل در ها و پنجره ها
مانيتورينگ موتورخانه و کنترل هوشمند مشاعات (نور نما، فواره ها و …)
سیستم های مذکور به صورت کاملاً کاربردی در مجتمع های مسکونی، هتل ها ، ویلاها و ساختمانهای اداری قابل اجرا می باشد.
ب) ارائه سیستم های Building Management System (BMS)
در این سیستم ها به صورت تخصصی بر روی مدیریت مصرف انرژی تمرکز شده و هدف اصلی درکنار مدیریت متمرکز ساختمان ، بهینه سازی مصرف انرژی می باشد. در این حوزه بیشتر تمرکز بر روی تجهیزات مکانیکی و برقی مشاعی در ساختمان می باشد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.